เราให้คำมั่นสัญญาว่าจะป้องกันไม่ให้ข้อมูลส่วนตัวของท่านรั่วไหล เราจะใช้ข้อมูลใดๆ ของท่านที่ท่านได้ให้ไว้กับเราในระหว่างใช้งานเว็บไซต์นี้ให้เป็นไปตามนโยบายที่เขียนไว้ในหน้านี้อย่างเคร่งครัด

เราอาจเปลี่ยนนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราวโดยการแก้ไขข้อความในหน้านี้ ท่านควรกลับมาอ่านข้อความในหน้านี้บ้างเพื่อให้แน่ใจว่าท่านพึงพอใจกับนโยบายของเรา นโยบายนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2565

ข้อมูลส่วนตัวของท่านที่เราจัดเก็บ และเหตุผลที่เราจัดเก็บ
เราอาจจะเก็บรวมรวมข้อมูลส่วนตัวเหล่านี้ของท่าน:

ชื่อ-นามสกุล
ข้อมูลที่ใช้ในการติดต่อ เช่น ที่อยู่ไปรษณีย์ ที่อยู่อีเมล เบอร์โทรศัพท์
ข้อมูลทางประชากรศาสตร์ของท่าน เช่น รหัสไปรษณีย์ ความชื่นชอบ และสิ่งที่สนใจ
ข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสำรวจ/สอบถามลูกค้า และ/หรือ ข้อเสนอ
เราทำอะไรกับข้อมูลที่ได้มา
เราใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านเพื่อเข้าใจความต้องการ และปรับปรุงสินค้าและบริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อการดังต่อไปนี้:

เพื่อการจัดเก็บ
เพื่อปรับปรุงคุณภาพสินค้าและบริการของเรา
เราอาจส่งอีเมลให้ท่านเป็นครั้งคราว เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อเสนอทางการตลาดต่างๆ สินค้า/บริการใหม่ๆ หรือข้อมูลอื่นใดที่เราเห็นว่าท่านอาจสนใจ โดยส่งไปยังที่อยู่อีเมลที่ท่านได้ให้ไว้กับเรา
เราอาจติดต่อท่านเป็นครั้งคราวทางที่อยู่อีเมลที่ท่านได้ให้ไว้เพื่อจุดประสงค์ในการทำการสำรวจความต้องการทางการตลาด นอกจากนั้น เราอาจติดต่อท่านทางโทรศัพท์ โทรสาร จดหมาย หรือช่องทางอื่นตามที่ท่านได้ให้ข้อมูลไว้กับเรา
เราอาจใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านเพื่อการปรับการแสดงผลหน้าเว็บไซต์เพื่อให้เป็นไปตามที่เราคิดว่าเหมาะสมกับความต้องการของท่าน
เราเก็บข้อมูลของท่านไว้นานเท่าใด
หากท่านเขียน comment ใน Blog ของเรา comment นั้นและข้อมูลที่เกี่ยวข้องจะอยู่ในเว็บไซต์ของเราตลอดไป

ในกรณีที่ท่านสมัครสมาชิกเว็บ ข้อมูลลงทะเบียนต่างๆ จะถูกจัดเก็บในระบบจนกว่าบัญชีผู้ใช้งานของท่านจะถูกลบ ผู้ใช้สามารถดู แก้ไข หรือลบข้อมูลได้ตลอดเวลา (ยกเว้น username) ผู้ดูแลระบบสามารถดู และแก้ไขข้อมูลของท่านได้เช่นกัน

สิทธิของท่าน ที่มีต่อข้อมูลส่วนตัวของท่านที่เราจัดเก็บ
หากท่านได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิกเว็บ หรือได้เขียน comment ไว้ในเว็บของเรา ท่านสามารถร้องขอไฟล์ที่แสดงข้อมูลส่วนตัวของท่านที่เราจัดเก็บได้ ท่านสามารถร้องขอให้เราลบข้อมูลส่วนตัวของท่านออกจากระบบ ยกเว้นบรรดาข้อมูลที่เราจำเป็นต้องจัดเก็บตามกฎหมาย หรือเพื่อการบริหารจัดการ และความปลอดภัย

ความปลอดภัยของข้อมูล
เราจะใช้ความพยายามสูงสุดในการปกป้องมิให้ข้อมูลส่วนตัวของท่านรั่วไหล หรือถูกเข้าถึงโดยบุคคล (หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์) ที่ไม่พึงประสงค์

การปกป้องข้อมูลดังกล่าวนี้ เราใช้ความพยายามสูงสุดทั้งทางกายภาพ ทางอิเล็กทรอนิกส์ และกระบวนการจัดการ

การใช้คุ้กกี้
คุ้กกี้เป็นไฟล์ข้อมูลเล็กๆ ที่ระบบของเราได้ร้องขอเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านให้เก็บไว้ในหน่วยความจำในเครื่องของท่าน ถ้าเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านอนุญาต ไฟล์ข้อมูลจะถูกฝากเก็บไว้ เพื่อจุดประสงค์ในการทำการวิเคราะห์การใช้งาน หรือเพื่อให้เรารู้ว่าท่านเคยเข้าใช้งานเว็บไซต์ของเราแล้ว

คุ้กกี้ยังช่วยให้เราตอบสนองต่อท่านอย่างเป็นปัจเจกบุคล คุ้กกี้จะช่วยให้การทำงานของเว็บไซต์เป็นไปตามความต้องการของท่าน และ/หรือตามที่ควรจะเป็น

เราใช้คุ้กกี้บางประเภทเพื่อการระบุว่าท่านกำลังดูหน้าเว็บใดอยู่ (ในเว็บไซต์ของเราเท่านั้น) นี่จะช่วยให้เราสามารถวิเคราะห์การใช้งานเว็บไซต์ของเราในภาพรวม ทั้งนี้เพื่อปรับปรุงการออกแบบและการทำงานของเว็บไซต์

เราใช้คุ้กกี้บางประเภทเพื่อเรียนรู้ว่าท่านมีความสนใจในสิ่งใด Adroll ซึ่งเป็นพาร์ทเนอร์ทางด้านการโฆษณาของเราอาจใช้ข้อมูลนี้เพื่อแสดงโฆษณาซ้ำเดิมในเว็บไซต์อื่นที่ท่านเยี่ยมชมในอนาคตโดยวิเคราะห์จากรูปแบบการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา อย่างไรก็ตาม Adroll จะไม่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (เช่น ชื่อ ที่อยู่อีเมล ที่อยู่ไปรษณีย์ หรือเบอร์โทรศัพท์) กระนั้นถ้าท่านไม่ต้องการเห็นโฆษณาอันเป็นผลจากรูปแบบการทำงานของ Adroll และพาร์ทเนอร์ของ Adroll ท่านสามารถไปที่เว็บนี้เพื่อปิดกั้นการทำงานของระบบโฆษณาซ้ำได้

ผู้ให้บริการบุคคลที่สามรวมถึง Google ใช้คุ้กกี้เพื่อแสดงโฆษณาตามการเข้าชมเว็บไซต์ของท่านหรือเว็บไซต์อื่นๆ ที่ผ่านมาของท่าน

การใช้คุ้กกี้ของโฆษณาทำให้ Google และพาร์ทเนอร์สามารถแสดงโฆษณาต่อท่านตามการเข้าชมเว็บไซต์นี้ และ/หรือเว็บไซต์อื่นบนอินเทอร์เน็ต

ท่านสามารถเลือกไม่ใช้การโฆษณาที่ปรับเปลี่ยนให้เหมาะกับแต่ละบุคคลโดยไปที่เครื่องมือตั้งค่าโฆษณา และ www.aboutads.info

โดยรวม คุ้กกี้จะช่วยให้เราให้บริการท่านได้ดีขึ้น โดยมันช่วยให้เราติดตามการใช้งานของท่าน ขณะเดียวกัน คุ้กกี้ไม่เป็นช่องทางให้เราเข้าถึงข้อมูลอื่นใดในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน มีเพียงข้อมูลที่ท่านยินดีที่จะให้เรารู้เท่านั้นที่เราเข้าถึงได้ (โดยการตั้งค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน)

ท่านสามารถตั้งค่าในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านได้ (ในเว็บเบราเซอร์) ว่าจะยอมรับคุ้กกี้หรือไม่ เบราเซอร์โดยส่วนใหญ่ทั่วไปจะยอมรับคุ้กกี้โดยปริยาย แต่ท่านสามารถแก้ไขการตั้งค่าดังกล่าวได้เพื่อไม่ให้ยอมรับคุ้กกี้ถ้าท่านต้องการ แต่การตั้งค่าเช่นนี้อาจทำให้ท่านไม่สามารถใช้คุณสมบัติของเว็บไซต์ของเราได้อย่างเต็มที่

การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น
เว็บไซต์ของเราอาจมีลิ้งค์เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม หากท่านคลิกที่ลิ้งค์นั้นเป็นการออกจากเว็บไซต์ของเราและเพื่อไปยังเว็บไซต์อื่นนั้น ท่านต้องยอมรับว่าเราไม่มีสิทธิควบคุมเว็บไซต์เหล่านั้น นั่นหมายความว่า เราไม่อาจรับผิดชอบต่อการป้องกันและการรักษาความเป็นส่วนตัวของข้อมูลของท่านที่ได้ให้ไว้กับเว็บไซต์นั้นในชณะที่ท่านเปิดเว็บไซต์นั้นผ่านทางลิ้งค์บนเว็บไซต์ของเรา พึงระลึกว่าเว็บไซต์เหล่านั้นย่อมไม่ได้ปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ดังนั้นท่านต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้งานและศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์อื่นนั้นเอง

การควบคุมข้อมูลส่วนตัวของท่าน
เราจะไม่จำหน่ายจ่ายแจกข้อมูลส่วนตัวของท่านไม่ว่ากรณีใดๆ ยกเว้นว่าเราได้รับอนุญาตจากท่าน หรือเพื่อเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายเท่านั้น