** ท่านจะแจ้งชำระเงินก็ต่อเมื่อ
ท่านได้สั่งซื้อผ่านระบบ Shopping Cart เรียบร้อยแล้ว และ
ท่านได้ระบุวิธีชำระเงินเป็นการ โอนเข้าบัญชีธนาคาร  และ
ท่านได้รับอีเมลที่ระบุเลขที่คำสั่งซื้อ (Order #) แล้วเท่านั้น

หรือแจ้งผ่านไลน์ของอาจารย์ โดยสแกน QR code ด้านล่าง

แบบฟอร์มแจ้งชำระเงิน

* กรุณากรอกทุกช่อง