เลือกศาสตร์พยากรณ์ และวันเวลาที่สะดวกที่จะพบอาจารย์เกียรติคุณสด ๆ ผ่านโทรไลน์

อ. เกียรติคุณ ศิลาบุตร

ศาสตร์ที่ใช้พยากรณ์

โหราศาสตร์ไทย
โหราศาสตร์ยูเรเนียน

เลข 7 ตัว 4 ฐาน
ไพ่ยิปซี
ไพ่ออราเคิลตะวันตก

ศาสตร์พยากรณ์ 1 ชั่วโมง ค่าบริการ 1000 บาท

โหราศาสตร์ไทย

โหราศาสตร์ยูเรเนียน

ศาสตร์พยากรณ์ 30 นาที ค่าบริการ 500 บาท

เลข 7 ตัว 4 ฐาน

ไพ่ยิปซี

ไพ่ออราเคิลตะวันตก